I am collecting every Islamic article from trusted sites. As my collection and sharing for everyone.

Thursday, September 8, 2011

Garis Panduan Penamaan Saudara Baru (JAKIM, 1998:2)

“ Nama orang Islam dan bukan Islam adalah berbeza. Ia merupakan pengenalan diri seseorang, sama ada dari segi bangsa, keturunan dan agamanya. Saudara baru atau muallaf yang sbeleum itu mempunyai nama asal agamanya ditukarkan kepada satu nama yang membuktikan agama baru yang dianutinya. Penamaan adalah penting, khususnya kepada saudara baru bagi meudahkan dalam urusan kehidupan atau kematian”.

Menurut Prosedur Pengislaman JAIS pula, tidak terteranya keperluan pertukaran nama tetapi pindaan butiran agama diperlukan – “setelah menghadiri kursus, Kad Perakuan Memeluk Agama Islam akan dikeluarkan dan individu diminta membuat pindaan butiran di dalam kad pengenalan di JPN”.

Menurut Garis Panduan Penamaan Saudara Baru yang diterbitkan oleh JAKIM di bawah Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1998, penamaan saudara baru boleh dikategorikan kepada dua:-

1) Penamaan saudara baru bumiputera
2) Penamaan saudara baru bukan bumiputera

Ia menyatakan bahawa penamaan saudara baru hendaklah dibin atau dibintikan kepada Abdullah ataupun nama-nama Asma al-Husna (seperti Abdul Rahim, Abdul Rahman) yang difirkan sesuai dan biasa dipakai dalam masyarakat Islam.
Menurut garis panduan penamaan JAKIM (1998), penyelarasan penamaan pemeluk Islam akan memudahkan urusan-urusan berikut:-

1) Kematian. Apabila berlaku kematian mudah dikenalpasti mayat, pengurusan jenazah, pembahagian harta pusaka dan sebagainya.
2) Mengawal saudara baru daripada murtad dengan sewenang-wenangnya.
3) Pengenalan identity agama seseorang.

Rasionalnya:-

Perubahan nama untuk menunjukkan identity Islam seseorang pemeluk Islam adalah penting agar mengelakkan berlakunya kekeliruan dalam urusan seperti kematian, pengebumian, perkahwinan, pembahagian harta dan pelanggaran hukum Islam memandangkan Muslim adalah tertakluk kepada undang-undang Syariah di Malaysia. Jika kita lihat dalam akhbar-akhbar yang lepas, banyak kes perebutan mayat pemeluk Islam Cina antara ahli keluarga dan jabatan agama di mana pemeluk itu memeluk Islam tanpa pengetahuan ahli keluarganya. Ada kes-kes yang dibawa ke mahkamah dan melibatkan campurtangan politik.

Oleh kerana penggunaan kad pengenalan berbentuk chip “MyKad” membolehkan kita memaparkan perkataan Islam (untuk menunjukkan identity Islam), justeru perubahan nama tidak lagi menjadi satu keperluan untuk tujuan identifikasi rasmi.
Mengikut JPN, seseorang selepas memeluk Islam adalah dinasihatkan (bukan diwajibkan) untuk menukar nama asal mereka kepada nama Islam dalam kad pengenalan.

JPN tidak menetapkan apa-apa dasar yang berkaitan dengan corak nama pemeluk Islam, dan ia akan mendaftarkan nama pemeluk itu seperti yang dipaparkan dalam Kad Islam pemeluk tersebut. Corak nama adalah mengikut budi bicara Jabatan Agama dan JPN akan mengikut nama yang direstui Jabatan Agama dalam Kad Islam pemeluk. Oleh itu, yang penting (key person) dalam kes ini adalah pegawai di Jabatan Agama.